Kontakt

sídlo firmy:
AGROFARMA Brvnište, s. r. o.
M. R. Štefánika 155/41
017 01, Považská Bystrica

prevádzka:
Brvnište 192, 018 12

Registračné číslo farmy: 318432

Telefón: +421 42/442 72 76
e-mail: agrofarmabrvniste@gmail.com

IČO: 47 609 818
DIČ: 2023975646
IČ DPH: SK2023975646