Aktuality

01.05.2019 - prijímame objednávky na očistenú hydinu Kalimero, predaj jún, júl

24.09.2018 - prijímame objednávky na teľacinu, predaj v poloviciach, porážka od novembra

24.09.2018 - prijímame objednávky na očistenú hydinu Kalimero, predaj začiatkom novembra

13.04.2018 - prijímame objednávky na očistenú hydinu Kalimero, predaj začiatkom júna

15.03.2018 - prijímame objednávky k veľkej noci na očistené sliepky po znáške, výborné na vývar

01.12.2017 - prijímame objednávky na teľacinu, predaj v poloviciach, porážka január-február

01.12.2017 - prijímame objednávky na január na očistené sliepky po znáške, výborné na vývar

20.11.2017 - predaj očistenej hydiny Kalimero pokračuje približne do vianoc

09.10.2017 - predaj očistených sliepok ukončený!!!

13.09.2017 - prijímame objednávky na očistenú hydinu Kalimero, predaj začiatkom novembra

28.07.2017 - prijímame objednávky na teľacinu, predaj v poloviciach, porážka v novembri

28.07.2017 - prijímame objednávky na očistené sliepky po znáške, výborné na vývar

09.06.2017 - predaj očistenej hydiny ukončený!!!

13.02.2017 - predaj očistenej hydiny ukončený, objednávky prijímame až na začiatok júna

20.01.2017 - predaj perličiek ukončený

01.01.2017- zmena ceny vajíčok: 1 ks - 0,17 €, cena za balenie (10 ks) 1,80 € 

01.12.2016 - predaj očistenej hydiny spustený, objednávky telefonicky alebo emailom

05.09.2016 - v jesenných mesiacoch ponúkame na predaj očistené perličky

04.09.2016 - predaj očistenej hydiny ukončený, objednávky prijímame na začiatok decembra

01.09.2016 - prijímame objednávky na teľacinu, predaj v štvrtiach v novembri

24.06.2016 - dnes sme začali s rekonštrukciou areálu s názvom Rekonštrukcia Agrofarmy Brvnište - Bitúnok a rozrábka mäsa pre spoločnosť Agrofarma Brvnište. Projekt je raelizovaný cez "Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí" 

Cieľom projektu je zavádzanie výroby nových produktov, zavádzanie novej techniky a technológie, zlepšovanie kvality výrobkov, ich marketingu a odbytu na nových trhoch, zavádzanie a rozširovanie informačných a komunikačných technológií, tvorba nových a zachovanie už existujúcich pracovných miest

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt europsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka logoVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt europsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka logoVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo pôdohospodárstva