Agrofarma Brvnište

     Farma  v obci Brvnište bola dostavaná v roku 1982 so zameraním na chov ošípaných. Žiaľ s poklesom výkupných cien jatočných ošípaných došlo v roku 2007 k úplnemu zatvoreniu prevádzky.

     Koncom roka 2013 sa v nás zrodila myšlienka odkúpiť túto nefunkčnú farmu a  vytvoriť z nej niečo priaznivé pre životné prostredie a obyvateľstvo. V roku 2014 sme postupne nakúpili prvých 40ks jalovíc plemena Aberdeen Angus od českých a slovenských chovateľov, začiatkom roka 2015 sme kúpili dvoch plemenných býkov z Českej republiky a postupne sa snažíme rozšíriť naše základné stádo aspoň na 100ks. Našou hlavnou prioritou je vytvoriť dôveru medzi výrobcom a spotrebiteľom podporovaním produkcie na domácom trhu. Hlavným zameraním je chov mäsového hovädzieho dobytka, chov hydiny vo voľnom výbehu a chov klasických ošípaných. 

     

Našou hlavnou myšlienkou je umožniť spotrebiteľovi zakúpiť si prostredníctvom predaja z dvora potraviny, ktoré sú vyprodukované priamo na našej farme.